kontakta oss

Ett team av entusiaster till din tjänst

Vi är en grupp sportfiskare och fiskeguider. Vi har tränat “no-kill” väldigt länge, vi släpper systematiskt ut hotade arter och liksom du främjar vi catch and release. Vi är dock inte mindre fina gourmeter.

Sportfiske är en kampsport och Hookook är inte bara ett varumärke, det är framför allt värderingar. Vi vill demokratisera Ikejime-tekniken så att den blir den automatiska reflexen för alla fiskare som vill förbättra kvaliteten på sin fisk och förhindra att han lider. Vi vill att fiskarna ska vara ett exempel på balanserad och respektfull predation, med så lite djurlidande som möjligt.

Frågan är om vi är jägare-samlare, som våra förfäder var, eller rånar.

Hookook vill förse alla sportfiskare i världen med de verktyg och kunskap som krävs för att utöva ikejime, minska djurens lidande och få bästa möjliga kvalitet. Sportfiskare möter allt fler fiender. Som alla vet är vår fritid i fara. Genom vissas dumhet, genom andras okunnighet, dyker det upp nya fiender varje dag.

För att försvara vår hobby måste vi visa att vi värnar om miljön, att vi är medvetna om våra handlingar, att vi respekterar våra fångster och att vi värdesätter vår fisk till fullo.